AJUDA'NS a implementar la Musicoteràpia en el pacient onco-hematològic

El nostre objectiu és implementar la musicoteràpia durant el procés d'hospitalització en els pacients ingressats a la Unitat d'Hematologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La musicoteràpia alleuja l'estrès emocional de l'procés onco-hematològic dels pacients i els seus cuidadors

La musicoteràpia funciona!

La musicoteràpia funciona! Ja disposem dels primers resultats del nostre estudi clínic. En els primers 20 pacients que van estar ingressats a la nostra unitat per teràpia onco- hematològica intensiva, la musicoteràpia va ser capaç de reduir el nivell d’ansietat, tristesa i malestar físic. S’observa, per tant, una disminució significativa de les puntuacions obtingudes després de participar a sessions de musicoteràpia (post-sessió) en comparació amb les de l’inici (pre-sessió).

AJUDA'NS a implementar la Musicoteràpia en el pacient onco-hematològic

El nostre objectiu és implementar la musicoteràpia durant el procés d'hospitalització en els pacients ingressats a la Unitat d'Hematologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La musicoteràpia alleuja l'estrès emocional de l'procés onco-hematològic dels pacients i els seus cuidadors.

¡La músicoterapia funciona!

La musicoteràpia funciona! Ja disposem dels primers resultats del nostre estudi clínic. En els primers 20 pacients que van estar ingressats a la nostra unitat per teràpia onco- hematològica intensiva, la musicoteràpia va ser capaç de reduir el nivell d’ansietat, tristesa i malestar físic. S’observa, per tant, una disminució significativa de les puntuacions obtingudes després de participar a sessions de musicoteràpia (post-sessió) en comparació amb les de l’inici (pre-sessió).

FOTO 3_1.21.1
Reproducir vídeo

Resultats presentats al Congrés Nacional d’Hematologia 2022 a Barcelona.

REDUCCIÓ POST SESSIÓ

TRISTESA
0%
ANSIETAT
0%
MALESTAR FÍSIC
0%

Pacients i musicoteràpia

Cal recordar que la qualitat de vida està fortament afectada en els pacients onco- hematològics. En els nostres pacients, aquesta es va veure afectada en l’esfera física- funcional, en el rol funcional, social, fatiga, nàusees-vòmits, dolor i pèrdua de gana. Els ingressos hospitalaris dels nostres pacients giren al voltant de les 3 setmanes, i tot allò que ajudi a millorar la seva qualitat de vida és sempre benvingut.

Beneficis

Els beneficis de la musicoteràpia no acaben després de l’alta hospitalària,  ja que la persona participant en pot seguir gaudint si ha aconseguit integrar la música i alguna activitat musical d’autocura en el seu dia a dia.

Les enquestes de satisfacció del projecte recolzen la nostra feina: ENCUESTA

FOTO 3_1.21.1
Reproducir vídeo

Resultats presentats al Congrés Nacional d’Hematologia 2022 a Barcelona.

REDUCCIÓ POST SESSIÓ

TRISTESA
0%
ANSIETAT
0%
MALESTAR FÍSIC
0%

Pacients i musicoteràpia

Cal recordar que la qualitat de vida està fortament afectada en els pacients onco-
hematològics. En els nostres pacients, aquesta es va veure afectada en l’esfera física-
funcional, en el rol funcional, social, fatiga, nàusees-vòmits, dolor i pèrdua de gana. Els
ingressos hospitalaris dels nostres pacients giren al voltant de les 3 setmanes, i tot allò que
ajudi a millorar la seva qualitat de vida és sempre benvingut.

Beneficis

Els beneficis de la musicoteràpia no acaben després de l’alta hospitalària, ja que la persona participant en pot seguir gaudint si ha aconseguit
integrar la música i alguna activitat musical d’autocura en el seu dia a dia.

Les enquestes de satisfacció del projecte recolzen la nostra feina: ENCUESTA

Esperem poder seguir ajudant i acompanyant amb música a més pacients i a les seves persones cuidadores, però per a això ens cal el teu recolzament constant mitjançant donacions.

Total a recaptar: 30.000€ en 3 anys

Recaudado el 100% de objetivo del 1er año: 10.000€
100%

Esperem poder seguir ajudant i acompanyant amb música a més pacients i a les seves persones cuidadores, però per a això ens cal el teu recolzament constant mitjançant donacions.

Total a recaptar: 30.000€ en 3 anys

Recaudado el 100% de objetivo del 1er año:
10.000€
100%
logo naranja

Musicoteràpia

La musicoteràpia és una disciplina eficaç en la reducció de el dolor, la fatiga i ansietat en el pacient oncològic. També millora l’estat anímic, la resistència física i la relaxació, d’aquesta manera millora la qualitat de vida dels pacients i dels seus cuidadors.

logo naranja

Objectius

Farem un mesurament de l’impacte de la musicoteràpia en els pacients oncohematològics i els seus cuidadors. Per a aquest objectiu es realitzaran entrevistes amb escales validades de qualitat de vida (QOL) i de l’estat anímic (POMS-A) basals i post intervenció. Així mateix, es podran realitzar comparacions amb registres de QOL històrics dels nostres treballs previs.

logo naranja

Musicoteràpia

La musicoteràpia és una disciplina eficaç en la reducció de el dolor, la fatiga i ansietat en el pacient oncològic. També millora l’estat anímic, la resistència física i la relaxació, d’aquesta manera millora la qualitat de vida dels pacients i dels seus cuidadors.

logo naranja

Objectius

Farem un mesurament de l’impacte de la musicoteràpia en els pacients oncohematològics i els seus cuidadors. Per a aquest objectiu es realitzaran entrevistes amb escales validades de qualitat de vida (QOL) i de l’estat anímic (POMS-A) basals i post intervenció. Així mateix, es podran realitzar comparacions amb registres de QOL històrics dels nostres treballs previs.

Untitled_1.11.1
Reproducir vídeo

¿A qui beneficia aquest projecte?

Aquest projecte està dissenyat en base a 3 programes d'intervenció per poder beneficiar a aquests tres grups de persones:

¿A qui beneficia aquest projecte?

Aquest projecte està dissenyat en base a 3 programes d'intervenció per poder beneficiar a aquests tres grups de persones:

Persones hospitalitzades per un càncer hematològic.

Familiars acompanyants dels pacients hospitalitzats.

Professionals sanitaris d'aquesta unitat d'hospitalització.

logo naranja

Impacte

Els pacients amb càncer tenen un alt nivell de distress o malestar emocional que es veu augmentat pels llargs ingressos a la nostra Unitat i per l’aïllament que això comporta. El pacient passa permolts canvis en el seu estat anímic i és aquí on la musicoteràpia ha demostrat el seu impacte. Ofereix un suport integral positiu sobretot en la disminució de l’angoixa, de les nàusees i la millora en la capacitat de conciliar la son.

logo naranja

Impacte

Els pacients amb càncer tenen un alt nivell de distress o malestar emocional que es veu augmentat pels llargs ingressos a la nostra Unitat i per l’aïllament que això comporta. El pacient passa permolts canvis en el seu estat anímic i és aquí on la musicoteràpia ha demostrat el seu impacte. Ofereix un suport integral positiu sobretot en la disminució de l’angoixa, de les nàusees i la millora en la capacitat de conciliar la son.

logo naranja

Donació

Amb la teva ajuda podrem contractar el personal més qualificat i comprar el material necessari i adequat (instruments musicals individuals, tauletes, altaveus, etc) que permetrà desenvolupar el projecte a el menys durant 3 anys.

Ens posem aquesta fita inicial perquè és la que ens permetrà avaluar l’impacte de la intervenció d’una manera sòlida.

A través d’aquesta web actualitzarem els resultats del projecte semestralment i anirem donant testimoni de la nostra experiència.

logo naranja

Donació

Amb la teva ajuda podrem contractar el personal més qualificat i comprar el material necessari i adequat (instruments musicals individuals, tauletes, altaveus, etc) que permetrà desenvolupar el projecte a el menys durant 3 anys.

Ens posem aquesta fita inicial perquè és la que ens permetrà avaluar l’impacte de la intervenció d’una manera sòlida.

A través d’aquesta web actualitzarem els resultats del projecte semestralment i anirem donant testimoni de la nostra experiència.

¿Per què donar suport a aquest projecte?

¿Per què donar suport a aquest projecte?

rombo-01

Hi ha un deteriorament en la qualitat de vida de l’pacient amb càncer hematològic, i en particular a l’sotmès a un trasplantament de progenitors hematopoètics. Estudis han demostrat que el sistema i el personal sanitari és poc conscient de l’impacte d’aquest problema.(1)

rombo-01

Amb la musicoteràpia s’han reportat millores en l’estat d’ànim de l’60% en pacients ingressats per a un trasplantament de progenitors hematopoètics.(3)

ROMBO CUADRI
rombo-01

Així mateix, en l’assistència de la fi de la vida la musicoteràpia ha demostrat beneficis en millorar la qualitat de vida, el control dels símptomes, i en la revisió de la història personal. (6)

ROMBO CUADRI
rombo-01

La interacció amb la música té la potència de motivar i facilitar una major participació, i contribueix a generar una major connexió emocional i d’obertura de l’pacient i els seus cuidadors. (2)

ROMBO CUADRI
rombo-01

Amb la musicoteràpia activa i passiva s’aconsegueix reduir de manera significativa la fatiga i els vòmits tardans associats al procés oncològic però, encara falta investigar el mecanisme pel qual això passa. (4)(5)

rombo-01

Hi ha un deteriorament en la qualitat de vida de l’pacient amb càncer hematològic, i en particular a l’sotmès a un trasplantament de progenitors hematopoètics. Estudis han demostrat que el sistema i el personal sanitari és poc conscient de l’impacte d’aquest problema.(1)

rombo-01

La interacció amb la música té la potència de motivar i facilitar una major participació, i contribueix a generar una major connexió emocional i d’obertura de l’pacient i els seus cuidadors. (2)

rombo-01

Amb la musicoteràpia s’han reportat millores en l’estat d’ànim de l’60% en pacients ingressats per a un trasplantament de progenitors hematopoètics.(3)

rombo-01

Amb la musicoteràpia activa i passiva s’aconsegueix reduir de manera significativa la fatiga i els vòmits tardans associats al procés oncològic però, encara falta investigar el mecanisme pel qual això passa. (4)(5)

rombo-01

Així mateix, en l’assistència de la fi de la vida la musicoteràpia ha demostrat beneficis en millorar la qualitat de vida, el control dels símptomes, i en la revisió de la història personal. (6)

¿On tindrà impacte tu ajuda?

Amb la teva donació contribuiràs:

¿On tindrà impacte tu ajuda?

Amb la teva donació contribuiràs:

A apropar la música com a mesura terapèutica a pacients amb càncer hematològic que pateixen aïllament físic i social, incertesa i dolor físic.

Al fet que pugui participar en experiències musicals que li permetin expressar els seus sentiments, relacionar-se i contrarestar així la seva situació de confinament / aïllament.

A distreure’s i a evadir-se mentre toca instruments musicals.

A aprendre a utilitzar la música per relaxar-se en el seu dia a dia més enllà de l'ingrés hospitalari o per aconseguir més activació i to vital segons necessiti.

A apropar la música com a mesura terapèutica a pacients amb càncer hematològic que pateixen aïllament físic i social, incertesa i dolor físic.

Al fet que pugui participar en experiències musicals que li permetin expressar els seus sentiments, relacionar-se i contrarestar així la seva situació de confinament / aïllament.

A distreure’s i a evadir-se mentre toca instruments musicals.

A aprendre a utilitzar la música per relaxar-se en el seu dia a dia més enllà de l'ingrés hospitalari o per aconseguir més activació i to vital segons necessiti.

Si vols més informació sobre les causes obertes i com contribuir-hi posa't en contacte amb:
Aquest projecte es duu a terme gràcies a donacions i a la col·laboració de Peces de Ciudad i Condis
Aquest projecte es duu a terme gràcies a donacions i a la col·laboració de Peces de Ciudad i Condis
Si vols més informació sobre les causes obertes i com contribuir-hi posa't en contacte amb:
musicoterapiasantpau@gmail.com